Enkele bepalingen uit onze algemene verkoopvoorwaarden:

2.1 Alle vermelde prijzen zijn exclusief belastingen, andere overheidsheffingen en kosten.
2.2 Alle leveringen naar plaatsen buiten Nederland vinden plaats af magazijn.
2.3 Betaling binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder korting en zonder dat de koper zich op compensatie kan beroepen.
2.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Koopman onder meer gerechtigd, per maand 1,5% vertragingsrente in rekening te brengen. Alle incassokosten komen voor rekening van de wederpartij.
5.1 Kleine afwijkingen in bestelde hoeveelheden, dessin, kleur en ontwerp zijn toegestaan.
5.3 Voor de levering van aardewerk, glas, porselein en opblaasartikelen geldt een eigen risico voor de koper van 5%.
6.1 De verkochte en geleverde goederen blijven het volledige eigendom van Koopman totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van alle facturen (ook die betrekking hebben op eerder geleverde goederen), verschuldigde kosten en schaden.

Geïnteresseerd?

Interesse in werken bij Koopman? Neem dan contact op met onze afdeling Personeelszaken.

Hoofdkantoor
+31 20 494 7777 sollicitanten@koopmanint.com